LKJH

Vaše brána do nebes

  

Letová sezóna 2015 v číslech

 

Milí plachtaři, piloti, členové AK – a ostatní přátelé letectva!
Nebojím se nyní oznámit, že letošní sezóna aktivního létání je minulostí. Už můžeme začít pomalu bilancovat, a i když čísla, která nyní hodlám zveřejnit, nejsou oficiální a nejspíš se ještě malinko změní, tak nám už ukazují skutečnost. Statistika letošní sezóny je skvělá! Ale začnu porovnáním roku loňského a letošního.

Loňský rok 2014 jsme zahájili tak říkajíc v „plné sestavě". Měli jsme k dispozici 4 kluzáky – L-13, L-23 a 2x VSO-10. Na těchto letadlech byl celkový nálet 100 hod 12 min. Na všech čtyřech dohromady. Vosa 3524 nalétala 17 hodin a Vosa 5604 nebyla ve vzduchu ani minutu!


V letošním roce byl k dispozici už pouze 1 Blaník a naše 2 Vosy. Na těchto letadlech byl celkový nálet – tedy opět všechno dohromady – 168 hod 25 min což je nárůst o téměř 68%!
Jenom tímto srovnáním vidíme, že naše rozhodnutí ukončit zápůjčku druhého Blaníka bylo správné. Vidíme, že máme v našich letadlech dostatečnou kapacitu, která postačí sportovnímu létání všech členů našeho plachtařského odboru.


A když se podíváme na využití jednotlivých letadel, tak máme tyto údaje:

• Jedničkou je bez konkurence náš Blaník 0920 s náletem 94 hod 08 min

• Druhé pořadí patří VSO-10 5604 s náletem 42 hod 27 min
• Třetí je Vosa 3524. Má nálet 31 hod 50 min

Naší statistiku můžeme ještě doplnit o pořadí nejlétavějších pilotů. V průběhu roku se našich letových dnů zúčastnilo celkem 21 aktivních pilotů plachtařů. Z těchto pilotů byli nejaktivnější – podle počtu odlétaných hodin:

• První místo: Kryštof Urban!

• Druhé místo: nezničitelný sprintér Jarda Cempírek

• Třetí místo: Josef Šimáček

Pak už je to naše „Mládež" – Martin Matějovský, Jirka Švihálek, (stále mladý) Jaromír Kalista, Eliška Richterová a Franta Mráz. Tuto desítku uzavírá Pepa Janda.


Tedy každý z nich nalétal 9 a více letových hodin!
Tito piloti nalétali více jak 90 % odlétaných letových hodin v AK!


Musím ale zdůraznit, že základem úspěchu byl skvěle pracující tým Smrčka, Růžička a Cempírek! To byl skvěle fungující organismus, který se asi řídil heslem: My všichni děláme všechno a tak se vzájemně zastupujeme... A proto se létalo při každé příležitosti!
Rovněž účast našich „prvolezců (Urban, Šimáček) na plachtařském soustředění sehrála svou roli! Proto si naše Vosy letos opravdu zalétaly!

 

Nelze též nezmínit, že v letošním roce proběhla i čtři první sóla u našich začínajících a nadějných plachtařů.


Jak jsem řekl na začátku – ještě není úplný konec, ale už toho moc nebude. Ještě dokončíme několik úkolů, aby bylo všechno pod střechou... A byl čistý stůl.
Můžeme ladit formu na soutěž v přesnosti přistání, možná pak na silvestrovský provoz a to bude všechno.


Přijměte proto tuto malou rekapitulaci letošní sezóny s dovětkem, že v průběhu roku se mnohé vykonalo, mnohého bylo dosaženo a nám všem to přineslo radost a uspokojení.
Podklady k této úvaze poskytla dokonalá statistika od Jirky Dvořáka a lidí kolem Flight Office...

Honza Fiala


 

Navijákový provoz 3.10.2015

Dnešní nádherná sobota byla jako stvořená k létání na navijáku. Vítr byl mírný, sluníčko hřálo a dopoledne rychle utíkalo. Naviják H-IV byl na provoz připraven, ale "mužstvo" se zase nějak opozdilo. Ti co dojíždějí nejdál už přijeli a hradečáci málem zklamali. Letový provoz jsme zajišťovali v jen v minimálním počtu a nezbývalo nic jiného, než létat i přes oběd. Významnější aktivitu projevil Cempa, který si chtěl zopakovat činnost navijákaře. Usednul do navijáku a nepředstavitelnou shodou okolností přetrhl a zamotal lano. Byla to nepochopitelná závada hned při jeho prvním pokusu. Cempa neztratil důstojnost, usoudil, že i ten stroj má duši a řekl: "Ten naviják mně asi opravdu nemá rád ..."
Tak jsme lano vymotali, naviják složili, odvezli a šli domů na pozdní oběd.
Tak zase až příště. Doufejme že si náš naviják dá říct a Cempu vezme na milost ...
Byl to ale stejně hezký podzimní a slunný den ...

 

rijen  001

 

rijen  002

Oprava asfaltové plochy

Zpevněné plochy jsou silně narušené, což je vzhledem ke svému stáří pochopitelné. Již podruhé bylo přistoupeno k částečným úpravám dodavatelskou firmou. v tomto případě se jedná o mechanizmus správy a údržby v Jindřichově Hradci. Jedná se pouze o úpravy míst s největším poškozením. .

 
   

 

 

Nové fotky para odboru

Ve fotogalerii v sekci Parašutismus přibylo 19 nových fotek.

Změna v organizaci AK

V organizaci provozu na našem letišti došlo v těchto dnech ke zcela zásadní změně.
Ke dni 15.9. ukončila svou činnost paní Ivana Masařová, která vykonávala funkci hospodáře.
Rada jí tímto děkuje za práci, kterou vykonala ve prospěch našeho aeroklubu.
Vedení AK bude postupně a podle důležitosti zajišťovat plynulé plnění všech potřebných úkolů, které po dlouhá léta naše hospodářka zajišťovala.
Denní běh života na našem letišti však přinesl i jinou aktualitu.
Dnešního dne byl úspěšně zakončen základní výcvik našich letošních žáků. Naše nejmladší žákyně Eliška Richterová po přezkoušení vykonala své první sólo! Gratulace od přítomných jí jistě potěšila.
Z obrázků je vidět, že umíme ocenit dosažený úspěch a že nemůže být správné dělit členy na nějaké skupiny a na ty ostatní. Všichni máme zájem na zdravém a přátelském ovzduší při provozování našeho oblíbeného sportu.
Před několika dny jsem chválil brigádníky, kteří provedli úklid na půdě a připravili i podmínky pro provedení odborné kontroly komínů v budovách našeho letiště. A světe div se, všechny 4 komíny jsou nyní bez závad a jsou připraveny na topnou sezonu. Také hangár Jih se začíná postupně plnit letadly. Tento hangár byl pro letadla vybudován je naším cílem letadla do něj vrátit.
Je důležité říct, že jsme rádi, že přibývá věcí vyřešených, věcí, které jsou v dobrém stavu, a věcí které budou našemu letišti i v dalších letech plně k dispozici.
Za radu AK Honza Fiala

 

Eliska01

 

Eliska02