LKJH

Vaše brána do nebes

  

Oprava asfaltové plochy

Zpevněné plochy jsou silně narušené, což je vzhledem ke svému stáří pochopitelné. Již podruhé bylo přistoupeno k částečným úpravám dodavatelskou firmou. v tomto případě se jedná o mechanizmus správy a údržby v Jindřichově Hradci. Jedná se pouze o úpravy míst s největším poškozením. .

 
   

 

 

Nové fotky para odboru

Ve fotogalerii v sekci Parašutismus přibylo 19 nových fotek.

Změna v organizaci AK

V organizaci provozu na našem letišti došlo v těchto dnech ke zcela zásadní změně.
Ke dni 15.9. ukončila svou činnost paní Ivana Masařová, která vykonávala funkci hospodáře.
Rada jí tímto děkuje za práci, kterou vykonala ve prospěch našeho aeroklubu.
Vedení AK bude postupně a podle důležitosti zajišťovat plynulé plnění všech potřebných úkolů, které po dlouhá léta naše hospodářka zajišťovala.
Denní běh života na našem letišti však přinesl i jinou aktualitu.
Dnešního dne byl úspěšně zakončen základní výcvik našich letošních žáků. Naše nejmladší žákyně Eliška Richterová po přezkoušení vykonala své první sólo! Gratulace od přítomných jí jistě potěšila.
Z obrázků je vidět, že umíme ocenit dosažený úspěch a že nemůže být správné dělit členy na nějaké skupiny a na ty ostatní. Všichni máme zájem na zdravém a přátelském ovzduší při provozování našeho oblíbeného sportu.
Před několika dny jsem chválil brigádníky, kteří provedli úklid na půdě a připravili i podmínky pro provedení odborné kontroly komínů v budovách našeho letiště. A světe div se, všechny 4 komíny jsou nyní bez závad a jsou připraveny na topnou sezonu. Také hangár Jih se začíná postupně plnit letadly. Tento hangár byl pro letadla vybudován je naším cílem letadla do něj vrátit.
Je důležité říct, že jsme rádi, že přibývá věcí vyřešených, věcí, které jsou v dobrém stavu, a věcí které budou našemu letišti i v dalších letech plně k dispozici.
Za radu AK Honza Fiala

 

Eliska01

 

Eliska02

Brigáda 12.9.2015

Přátelé!
V sobotu dne 12. 9. se uskutečnila brigáda zaměřená na provedení úklidu na půdě objektu A. Kolem 9.té hod nebyla nálada valná, ale iniciativy se ujal Ruda Springer a věci se daly do pohybu. Opět pomohl náš traktor s károu, na kterou se dávalo vše co na půdě nemusí být! Asi za 3 hodiny byla půda uklizená!
Brigády se zúčastnili – Martin Konhefr, Martin Růžička, zmiňovaný Ruda Springer, Franta Mráz, Aleš Ferra a Míra Nápravník.
Nesmím zapomenout také na pracovní činnost Venci Bubeníka a jeho komanda! Odpoledne jsme připravili letový provoz a každý si mohl zvednout náladu, což mnozí udělali.
Poděkování patří všem!

Za radu AK Honza Fiala

Den dětí

V sobotu dne 29.8 jsme se zúčastnili akce Den dětí, kterou tradičně v posledním prázdninovém víkendu pořádá naše město. A jako vždycky, naše expozice patřila k těm vyhledávaným! V pěkné ukázce náš Paraodbor rozjel soutěž "Trefit nulu", což nebylo pro děti i dospělé vůbec lehké! K úspěchu celé akce přispěl i náš Blaník 0902, který je pro děti i jejich doprovod stále zajímavý. Pilířem naší výpravy byla Mája Kozlovská, Tomáš Mach, Kryštof Urban, David Formánek, ale i Jirka Dvořák, Zd. Duda a Jarda Smrčka s Cempou. Všem, kteří naši akci podpořili, patří poděkování.