LKJH

Vaše brána do nebes

  

Doletná 2015

Zpráva o soutěži v přesnosti přistání.
Když se daří, tak se daří! Jinými slovy se naše sobotní létání ani vyjádřit nedá!
Jasná obloha, čerstvý, ale příznivý vítr a dobrá nálada byly naše základní předpoklady pro úspěch celé akce. Hosínská Faeta s Jarkem v kokpitu se dala do práce a aby její čas byl plně využitý, přidali jsme na start k našemu Blaníku ještě VSO-10. A soutěžení začalo. Každé přistání se sledovalo a přísně hodnotilo.
Soutěžení vlastně zahájili Ti nejnedočkavější, tedy Ti nejmladší. Eliška Richtrová, Martin Matějovský, Franta Mráz a Míra Nápravník, kterým asistoval Jaromír Kalista s Cempou.
Druhý sled tvořili naši ostřílení bojovníci. Kryštof Urban, Pepa Šimáček, Áda Lehejček a Tomáš Matějíček.
Třetí skupina se vytvořila v průběhu soutěže. Byli to Ti nejzkušenější. Jarda Smrčka, Martin Růžička, Karel Grotz a Petr Stiebler.
Tak jako každý rok - vše začínalo pozvolna a bez emocí. Ale s přibývajícími trestnými body za každé přistání se začalo spekulovat kdo umí, a komu více přálo štěstí.
 
Nebudu dlouho napínat a uvedu fakta:
- V letošní soutěži bylo hodnoceno celkem 14 pilotů či posádek.
- Zvláštní ocenění získala posádka Smrčka / Grotz. Tato posádka sice získala jen cenu útěchy, ale této posádce je dohromady 157 roků! A tento údaj ocenění jistě zaslouží!
- Nejmladším pilotem v soutěži byl Kryštof Urban, který je stále nejmladší, ať děláme co chceme. Bylo by dobré o tuto výsadu už jej mírným stárnutím připravit!
 
Z výsledkové listiny:
10. místo uchvátil Franta Mráz
9. Petr Spatzierer
8. Áda Lehejček
7. Eliška Richtrová
6. Martin Matějovský
5. Martin Růžička
4. Pepa Šimáček
3. Bojovník Urban
2. Petr Stiebler
To nejlepší nakonec: Vítězem soutěže v přesnosti přistání pro rok 2015 je Tomáš Matějíček!

Pěkným zpestřením naší soutěže byla nečekaná návštěva našich přátel z AK Tábor. Předvedli perfektně vyrovnanou skupinu a přesně koordinované okruhy – lety jako podle pravítka! Skvělé!
Děkujeme jim nejen za tuto letovou návštěvu, ale také za spolupráci v letošním roce, která nám velice pomohla.
Na závěr je nutné poděkovat všem, kteří se zúčastnili a naše létání tak podpořili. Také je třeba ještě připomenout, že tímto vyhlášením výsledků je každé podání protestu už zbytečné. Leda, že by ten nespokojený pilot uspořádal novou soutěž s ještě snadnějšími pravidly než má tato soutěž.
Tak snad zase až příští rok.... Letu zdar!
Za Tiskové odd, časomíru, dálkomíru a správu digitálních měřidel, organizační team a logistiku:
Honza Fiala
 
001 small 002 small 009 small
003 small 014 small 018 small
019 small 004 small 020 small
016 small 013 small 010 small
011 small 012 small 017 small
023 small 021 small 022 small
015 small 007 small 008 small
006 small 005 small  

 

 

Kontrola z ÚCL na základě podnětu

Ve středu dne 11. 11. byla v našem AK provedena kontrola pracovníky ÚCL. Tedy výkon státního dozoru podle ustanovení § 5 odst. 2 zák. č. 255/2012 Sb. Podle požadavků předložených v předstihu, byly připraveny požadované doklady a dokumenty, včetně prvotní letové dokumentace.
Kontrolu provedli tři pracovníci, kteří byli vlídní a velmi důslední.
K požadované dokumentaci bylo nutné předložit i starší související doklady z archivu.
A měli jsme hned potíže. Doklady byly na různých místech a nebylo snadné je rychle najít a předložit. Většinou však jejich nalezení dopadlo dobře, ale rozpaky kontrolorů nad naším hledáním byly zjevné.
V závěrečné zprávě z provedené kontroly jsou uvedeny zjištěné nedostatky, za které neseme odpovědnost. Musíme proto naše úsilí okamžitě zaměřit na provedení takových opatření, která by výrazně snižovala možnost vzniku stejných nedostatků a jejich opakování.
A právě v těchto dnech došlo k významné změně, která přímo souvisí s výše uvedeným.
Na základě rozhodnutí rady bylo provedeno přemístění kanceláře AK do místnosti A-5 – dříve označované jako denní místnost. Toto rozhodnutí je zcela zásadní změnou ve způsobu využití těchto místností v objektu A.
Avšak hlavní důvody této změny jsou zcela zásadní.


1) Kancelář AK – nově v místnosti A-5, disponuje větším prostorem pro přehledné ukládání písemností dokladů a dokumentace, která nyní nebude na různých místech, ale bude soustředěna pouze na jedno místo.
2) Do kanceláře bude přemístěna také veškerá provozně technická dokumentace, která je nyní na 3 místech.
3) V kanceláři bude dostatečné místo i pro pracovní jednání a to i při běžném provozu.
4) V místnosti A-3 (pod věží) tak bude uvolněn prostor pro stanoviště „Služba rádio", které bude lépe dostupné posádkám letadel, členům podílejícím se na provozu, ale i veřejnosti. Zároveň nebude blokován přístup ke schodišti na řídící věž.
5) Tím bude zjednodušeno zajištění okamžitého vstupu oprávněným pracovníkům, kteří provádějí dohled a servis nad VF technikou, která je ve věži instalovaná.
6) V místnosti A-3 bude ponechán stůl a samostatný PC pro aktuální potřebu všem.
7) Změnou ve využití těchto místností dojde k výraznému snížení provozních nákladů na spotřebu el. energie a tepla.


V příloze uvádím dva pohledy do nově upravených prostor. Naše stará kancelář (pod věží) byla nově vymalována a vybavena podle nového účelu. V naší nové kanceláři se skvěle uplatní stávajíc í skříňová stěna v průčelí, samostatný PC na kancelářských stolech a velký středový stůl k jednání.
Věříme, že toto nové uspořádání zajistí lepší podmínky pro všechny, kteří se podílejí nejen na běžném chodu, ale zejména na letovém provozu našeho letiště.
Za radu AKJH
Jan Fiala

 

kancl01

 

kancl02

Jarní školení

Ahoj,
termín jarního školení 2016 byl stanoven na 19.3.2016 na 9:00. Možná se vám to zdá daleko ale není, zimy poslední dobou nestojí za nic a jaro pomalu ťuká na dveře. Tak si to zapište a zapamatujte a hlavně se zúčastněte. Včerejší státní dohled z ÚCL na našem letišti (přijel na pozvání přátel AK) měl kromě jiného pár poznámek k jarnímu školení a protože jsme učenliví a nebudem opakovat staré chyby, odrazí se to i v tomto ohledu. Až na výjimky nebude (nemůže být) uznáno školení od jiných provozovatelů. Pokud někdo lítá třeba u Air Dresden i v AKJH, musí mít školení dvě, tady i tam. A já to dvakrát říkat jen tak nebudu, to by musela být hodně velká motivace. Je to koncem března, tak ať jste už vylyžovaní a natěšeni na lítání. Školit bude hlavně Karel Kulhánek a bude to platit i pro členy LAA.
Konec hlášení.
Hezký den přeje Martin

Soutěž v přesnosti přistání 2015

Dne 14. 11. t.r. – tedy v sobotu dopoledne se na našem letišti uskuteční soutěž v přesnosti přistání!
Zahájení soutěže bude asi okolo 10-té hod. dopoledne.

 

Propozice soutěže:

1) Každý soutěžící předvede přistání co nejblíže k vyznačené příčné čáře.
2) K přistání lze použít libovolný létající aparát s platnými doklady.
3) První bod dosednutí za přistávací čárou komise ohodnotí počtem trestných bodů podle skutečné vzdálenosti.
4) Dosednutí před přistávací čárou komise ohodnotí dvojnásobným počtem trestných bodů.
5) U aparátů opatřených motorem je zakázáno měnit otáčky motoru od výšky 5 m nad terénem. Hrozí tak penalizace 25 trestných bodů.
6) Na závěr komise pořadatele vyhotoví listinu celkového pořadí a určí vítěze soutěže.
7) V prostorách Leteckého klubu pak bude pro všechny účastníky příležitost k poletovému rozboru a občerstvení.

 

Poznámka: Proti výroku komise může být podán protest až po vyhlášení vítězů. Tento protest musí mít písemnou podobu, musí být doložen fotografií rodiny žadatele a úředně kolkovanou lihovinou.

V případě neletového počasí se soutěž uskuteční následnou sobotu tj. 21.11. t.r. za stejných podmínek.

Plachtařský odbor proto zve všechny piloty, ale i všechny zájemce k účasti na tomto provozu

Očekáváme Váš zájem a těšíme se na přátelskou a sportovní atmosféru.

VLP Martin Růžička
Za PL odb. Jan Fiala

Rozloučení s Adi Poppem

V pátek dne 6.11. se náš AK důstojně rozloučil s Adi Poppem, který na našem letišti dříve létal. Pánové Karel Garhofer a Fr. Marek se tohoto rozloučení osobně zúčastnili a předali smuteční kytici za celý náš AK.
Každý z nás, kdo Adiho znal, v dobrém si na něho vzpomene.
Za radu AK Jan Fiala a Martin Růžička

 

Popp