LKJH

Vaše brána do nebes

  

Jarní školení

Ahoj,
termín jarního školení 2016 byl stanoven na 19.3.2016 na 9:00. Možná se vám to zdá daleko ale není, zimy poslední dobou nestojí za nic a jaro pomalu ťuká na dveře. Tak si to zapište a zapamatujte a hlavně se zúčastněte. Včerejší státní dohled z ÚCL na našem letišti (přijel na pozvání přátel AK) měl kromě jiného pár poznámek k jarnímu školení a protože jsme učenliví a nebudem opakovat staré chyby, odrazí se to i v tomto ohledu. Až na výjimky nebude (nemůže být) uznáno školení od jiných provozovatelů. Pokud někdo lítá třeba u Air Dresden i v AKJH, musí mít školení dvě, tady i tam. A já to dvakrát říkat jen tak nebudu, to by musela být hodně velká motivace. Je to koncem března, tak ať jste už vylyžovaní a natěšeni na lítání. Školit bude hlavně Karel Kulhánek a bude to platit i pro členy LAA.
Konec hlášení.
Hezký den přeje Martin

Soutěž v přesnosti přistání 2015

Dne 14. 11. t.r. – tedy v sobotu dopoledne se na našem letišti uskuteční soutěž v přesnosti přistání!
Zahájení soutěže bude asi okolo 10-té hod. dopoledne.

 

Propozice soutěže:

1) Každý soutěžící předvede přistání co nejblíže k vyznačené příčné čáře.
2) K přistání lze použít libovolný létající aparát s platnými doklady.
3) První bod dosednutí za přistávací čárou komise ohodnotí počtem trestných bodů podle skutečné vzdálenosti.
4) Dosednutí před přistávací čárou komise ohodnotí dvojnásobným počtem trestných bodů.
5) U aparátů opatřených motorem je zakázáno měnit otáčky motoru od výšky 5 m nad terénem. Hrozí tak penalizace 25 trestných bodů.
6) Na závěr komise pořadatele vyhotoví listinu celkového pořadí a určí vítěze soutěže.
7) V prostorách Leteckého klubu pak bude pro všechny účastníky příležitost k poletovému rozboru a občerstvení.

 

Poznámka: Proti výroku komise může být podán protest až po vyhlášení vítězů. Tento protest musí mít písemnou podobu, musí být doložen fotografií rodiny žadatele a úředně kolkovanou lihovinou.

V případě neletového počasí se soutěž uskuteční následnou sobotu tj. 21.11. t.r. za stejných podmínek.

Plachtařský odbor proto zve všechny piloty, ale i všechny zájemce k účasti na tomto provozu

Očekáváme Váš zájem a těšíme se na přátelskou a sportovní atmosféru.

VLP Martin Růžička
Za PL odb. Jan Fiala

Rozloučení s Adi Poppem

V pátek dne 6.11. se náš AK důstojně rozloučil s Adi Poppem, který na našem letišti dříve létal. Pánové Karel Garhofer a Fr. Marek se tohoto rozloučení osobně zúčastnili a předali smuteční kytici za celý náš AK.
Každý z nás, kdo Adiho znal, v dobrém si na něho vzpomene.
Za radu AK Jan Fiala a Martin Růžička

 

Popp

Další náš nový pilot

V pátek 23.10.2015  přiletěl na naše letiště inspektor Standa Jirmus, aby přezkoušel Frantu Mráze. Vše dopadlo dobře a naše letiště má dalšího pilota. Franto, gratulujeme a ať ti to létá.

 

sobota 01

Letová sezóna 2015 v číslech

 

Milí plachtaři, piloti, členové AK – a ostatní přátelé letectva!
Nebojím se nyní oznámit, že letošní sezóna aktivního létání je minulostí. Už můžeme začít pomalu bilancovat, a i když čísla, která nyní hodlám zveřejnit, nejsou oficiální a nejspíš se ještě malinko změní, tak nám už ukazují skutečnost. Statistika letošní sezóny je skvělá! Ale začnu porovnáním roku loňského a letošního.

Loňský rok 2014 jsme zahájili tak říkajíc v „plné sestavě". Měli jsme k dispozici 4 kluzáky – L-13, L-23 a 2x VSO-10. Na těchto letadlech byl celkový nálet 100 hod 12 min. Na všech čtyřech dohromady. Vosa 3524 nalétala 17 hodin a Vosa 5604 nebyla ve vzduchu ani minutu!


V letošním roce byl k dispozici už pouze 1 Blaník a naše 2 Vosy. Na těchto letadlech byl celkový nálet – tedy opět všechno dohromady – 168 hod 25 min což je nárůst o téměř 68%!
Jenom tímto srovnáním vidíme, že naše rozhodnutí ukončit zápůjčku druhého Blaníka bylo správné. Vidíme, že máme v našich letadlech dostatečnou kapacitu, která postačí sportovnímu létání všech členů našeho plachtařského odboru.


A když se podíváme na využití jednotlivých letadel, tak máme tyto údaje:

• Jedničkou je bez konkurence náš Blaník 0920 s náletem 94 hod 08 min

• Druhé pořadí patří VSO-10 5604 s náletem 42 hod 27 min
• Třetí je Vosa 3524. Má nálet 31 hod 50 min

Naší statistiku můžeme ještě doplnit o pořadí nejlétavějších pilotů. V průběhu roku se našich letových dnů zúčastnilo celkem 21 aktivních pilotů plachtařů. Z těchto pilotů byli nejaktivnější – podle počtu odlétaných hodin:

• První místo: Kryštof Urban!

• Druhé místo: nezničitelný sprintér Jarda Cempírek

• Třetí místo: Josef Šimáček

Pak už je to naše „Mládež" – Martin Matějovský, Jirka Švihálek, (stále mladý) Jaromír Kalista, Eliška Richterová a Franta Mráz. Tuto desítku uzavírá Pepa Janda.


Tedy každý z nich nalétal 9 a více letových hodin!
Tito piloti nalétali více jak 90 % odlétaných letových hodin v AK!


Musím ale zdůraznit, že základem úspěchu byl skvěle pracující tým Smrčka, Růžička a Cempírek! To byl skvěle fungující organismus, který se asi řídil heslem: My všichni děláme všechno a tak se vzájemně zastupujeme... A proto se létalo při každé příležitosti!
Rovněž účast našich „prvolezců (Urban, Šimáček) na plachtařském soustředění sehrála svou roli! Proto si naše Vosy letos opravdu zalétaly!

 

Nelze též nezmínit, že v letošním roce proběhla i čtři první sóla u našich začínajících a nadějných plachtařů.


Jak jsem řekl na začátku – ještě není úplný konec, ale už toho moc nebude. Ještě dokončíme několik úkolů, aby bylo všechno pod střechou... A byl čistý stůl.
Můžeme ladit formu na soutěž v přesnosti přistání, možná pak na silvestrovský provoz a to bude všechno.


Přijměte proto tuto malou rekapitulaci letošní sezóny s dovětkem, že v průběhu roku se mnohé vykonalo, mnohého bylo dosaženo a nám všem to přineslo radost a uspokojení.
Podklady k této úvaze poskytla dokonalá statistika od Jirky Dvořáka a lidí kolem Flight Office...

Honza Fiala