Oprava asfaltové plochy

Zpevněné plochy jsou silně narušené, což je vzhledem ke svému stáří pochopitelné. Již podruhé bylo přistoupeno k částečným úpravám dodavatelskou firmou. v tomto případě se jedná o mechanizmus správy a údržby v Jindřichově Hradci. Jedná se pouze o úpravy míst s největším poškozením. .