LKJH

Vaše brána do nebes

  

Nová nádrž na benzín AVGAS

Dne 30.7. k nám na letiště přivezla firma Traso naší novou nádrž na benzín AVGAS. Nejedná se pouze o nádrž, ale celou technologii včetně výdejního stojanu, zabudovaných filtrů, bezpečnostní a signalizační armatůry, elektronických převodníků a čidel.
Na obrázcích je zachycena přeprava nádrže a její osazení na připravený základ. Podle předpisů je nejbližší okolí této stanice považováno za prostor s nebezpečím výbuchu a tomuto požadavku proto musí vyhovovat veškeré sítě potřebné k jejímu provozu.
Další postup prací je zaměřen na přípojku elektřiny, pospojení včetně hromosvodů a kabeláž datové linky.
Po dokončení těchto prací budou provedeny výchozí revize, dopracování schvalovací dokumentace a vlastní "oživení" stanice.
Po uvedení této stanice D do provozu bude naším dalším úkolem ukončení provozu stávající benzínové stanice před objektem A.
Stará podzemní nádrž bude vyčištěna a odborně zakonzervována a celá technologie demontávána. Veškeré betonové části, jímky ale i litinové poklopy a přípojné sítě budou odstraněny.
Tyto úpravy zahrnou i změny v úpravě cestiček a trávníků kolem prostoru pro diváky a sezení před letištním klubem.
Pak bude naše úsilí opět zaměřeno na další etapu rozšíření čerpací stanice D, ve které plánujeme vybudování výdejního místa na benzín Naturál 95 a naftu (JET).
V této etapě pak hodláme s výhodou použít veškeré funkční díly, které jsme získali nyní zrušením všech těchto starých technologií.
Z tohoto jednoduchého popisu je vidět, že dosažení našeho cíle není jednoduché, a čeká nás ještě značný kus práce.